• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

การบริการพื้นฐาน


◊ การคมนราคมขนส่ง
                การคมนาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เป็นประเภท การคมนาคมขนส่งทางบก โดยรถโดยสารประจำทางไปที่สถานีขนส่งอำเภอผักไห่ กับใช้รถยนต์ส่วนตัว

◊ ระบบไฟฟ้า
                มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

◊ ระบบประปา
                มีประปาหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน

◊ การสื่อสาร
                มีหอกระจายข่าวหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่ โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง