• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

สภาพทั่วไป


◊ ทำเลที่ตั้ง
               องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120 ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่ ประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายผักไห่ – วิเศษชัยชาญ รายละเอียดตามแผนที่
ทิศเหนือ จด ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ จด ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก จด ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก จด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

◊ เนื้อที่
               องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก มีเนื้อที่ 6.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,281 ไร่

◊ ลักษณะภูมิประเทศ
               มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับทำอาชีพเกษตรกรรม

◊ ลักษณะภูมิอากาศ
                เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง ทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สำหรับฤดูกาลนั้นคล้ายกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง

◊ ทรัพยากรธรรมชาติ
                แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านตำบลหน้าโคก ไปสู่อำเภอผักไห่