• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

ประวัติตำบลหน้าโคก


                ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดติดต่อกับตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทิศใต้จดตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกจดตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจดตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
                ตำบลหน้าโคกมีพื้นที่โดยประมาณ 6.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.281 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังจึงเหมาะแก่อาชีพการเกษตร มีแม่น้ำน้อยไหล่ผ่านตลอดปี
                ตำบลหน้าโคกเดิมแบ่งพื้นที่เป็น 6 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้แบ่งพื้นที่ เป็น 7 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน คำว่า “ตำบลหน้าโคก” เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏ สันนิฐานว่าด้านทิศตะวันออกซึ่งจดกับตำบลโคกช้าง มีเรื่องเล่ากันต่อ ๆ มาว่าในสมัยโบราณนานปีมีควานช้างนำช้างหลายเชือกมาอาบน้ำเป็นประจำที่ริมแม่น้ำน้อย ด้านตะวันออกของแม่น้ำน้อยแล้วพักอาศัยอยู่ และที่บริเวณนี้มีเนินดินสูงพอสมควร หรือเรียกว่า “โคก” ที่ดินบริเวณนี้เป็นที่สาธารณะ แต่ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หลายสิบหลังคาเรือน
                เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเรียกตำบลนี้ว่า “หน้าโคกช้าง” เพราะอยู่ติดด้านหน้าของ ตำบลโคกช้าง คำว่าช้างได้กร่อนหายไปคงเหลือแต่คำว่า “หน้าโคก” เท่านั้น ตำบลหน้าโคกนี้คงเกิดขึ้นก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อม ๆ กับเมื่อสยามได้แบ่งเขตเป็นจึงหวัด อำเภอและตำบล ตามลำดับนั้นเอง
                ตำบลหน้าโคกเกิดขึ้นก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เพราะเมื่อ พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จทางชลมารค มาทอดกฐิน ส่วนพระองค์ ณ วัดตึก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2451 ซึ่งเป็นวัดที่พระสหายของพระองค์ท่านถวายบ้านตึกเป็นวัด พระสหายของพระองค์มีนามว่า ช้าง ภรรยานายช้างชื่อ เงิน วัดตึกจึงได้นามต่อท้าย คชหิรัญ เมื่อ รัชกาลที่ 5 ทอดกฐินเสร็จแล้ว กลับมาลงเรือครุฑเหินเห็จ ขึ้นไปตามลำแม่น้ำน้อย เมื่อถึงวัดหน้าโคกซึ่งอยู่ตำบลหน้าโคก ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อย จึงหยุดพักเสวยอาหารที่หน้าวัดหน้าโคก พระองค์ทรงพักผ่อนอริยาบถ ตามสมควรขณะนั้นมีชาวบ้านมาเฝ้าจำนวนหนึ่งจึงมีพระดำรัสว่า “ที่นี่ลมพัดเย็นสบายดีมาก” วัดนี้หน้าจะมีชื่อใหม่ว่า “วัดสว่างอารมณ์เจริญ”
                ทางวัดหน้าโคกมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้ว่า รัชกาลที่ 5 กับพระสหายช้างเสด็จมาจริง เพราะพระสหายช้างถวายเตียงนอนแบบพิเศษไว้หลังหนึ่ง ปัจจุบันยังตั้งอยู่ที่หอสวดมนต์ของวัดหน้าโคก ซึ่งเป็นเตียงที่วิจิตรพิสดาร สวยงามมาก และยังมีหม้อต้มน้ำทำด้วยทองแดง ๒ชิ้น เรือม่วง 1 ลำ ตาลปัด 1 ด้าม ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว ที่มาของ ๆ เหล่านี้คือเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ได้ปลงศพพระองค์เจ้าอุรุพงษ์ ฯซึ่งเป็นพระโอรสองค์หนึ่ง ได้ให้โดยผ่านทางพระสหายช้าง นิมนต์พระมาแสดงธรรมแล้วถวายเป็นกันฑ์เทศนา.