วันที่ เนื้อหา
30/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
29/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
30/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
31/03/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
16/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
28/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
31/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
27/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
29/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
31/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
30/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
30/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
10/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
10/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
01/07/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2562 รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางเข้าหมู่ที่ 7) ตำบลหน้าโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการก่อสร้างคลุมลานเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
10/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
10/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
11/03/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
11/02/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
10/01/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
10/12/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
11/10/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
10/09/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
10/08/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
10/07/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
11/06/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
10/05/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
10/04/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
12/03/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
12/02/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
10/01/2561 สรุปผลการดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
12/12/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
10/10/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
11//09/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
10/08/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
11/07/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560
12/06/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
11/05/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
10/04/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
10/03/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
10/02/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
10/01/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
13/12/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
10/11/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559