นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
***เชิญร่วมงานของดีผักไห่/ประกวดสาวงามวิไล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2561 ณ ถนนสายกลางหน้าตลาดผักไห่ No file Admin    Webmaster 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศ อบต.หน้าโคก***เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบป Download Admin    Webmaster 17 เมษายน 2561
การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download Admin    Webmaster 26 มีนาคม 2561
ประกาศ อบต.หน้าโคก ***เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน*** Download Admin    Webmaster 26 มีนาคม 2561
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน) Download Admin    Webmaster 28 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ "การจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Download Admin    Webmaster 21 พฤษจิกายน 2560
จดหมายข่าว อบต.หน้าโคก ***การแสดงเจตจำนงการบริหารงาน*** Download Admin    Webmaster 09 พฤษจิกายน 2560
ประกาศ อบต.หน้าโคก ***เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ *** Download Admin    Webmaster 09 พฤษจิกายน 2560
>>>ช่องทางบริการเสริมการชำระภาษี***สามารถชำระผ่านทางไปรษณีย์ โดยสั่งจ่ายธนาณัติ*** No file Admin    Webmaster 27 ตุลาคม 2560
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download Admin    Webmaster 25 ตุลาคม 2560
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร อบต.หน้าโคก Download Admin    Webmaster 25 ตุลาคม 2560
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร Download Admin    Webmaster 25 ตุลาคม 2560
ประกาศ อบต.หน้าโคก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) Download Admin    Webmaster 03 ตุลาคม 2560
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์---สถานีอนามัยตำบลหน้าโคก ขอเชิญประชาชนหมู่ที่1 อายุ 15 ปีขึ้นไปตรวจระดับน้ำตาลควบคุมโรคเบาหวาน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2556 เ No file Admin    Webmaster 10 สิงหาคม 2560
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน No file Admin    Webmaster 18 กรกฎาคม 2560
เชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ.ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลหน้าโคก No file Admin    Webmaster 18 กรกฎาคม 2560
"รู้ทันโรค เอดส์ป้องกันได้" Download Admin    Webmaster 12 มิถุนายน 2560
ส่งเสริมการขายขนมไทยทองหยอด ฝอยทอง /น้ำพริกเผา ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ม.4 สนใจติดต่อ ผู้ใหญ่นฤมล(ผึ้ง) มูลทา โทร.089-0862329 Download Admin    Webmaster 11 มิถุนายน 2560
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.4 ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมัก Em ฮอร์โมนไข่ สนใจติดต่อ นายปัญญา อุทร 080-7774226 Download Admin    Webmaster 11 มิถุนายน 2560
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนทางน้ำอำเภอผักไห่ คลองลาดชะโด ประจำปี 2560 No file Admin    Webmaster 10 มิถุนายน 2560
การป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้า Download Admin    Webmaster 08 มิถุนายน 2560
อันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า Download Admin    Webmaster 08 มิถุนายน 2560
ตรวจมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ขอเชิญชวนหญิง อายุ 30 - 60 ปี มารับการตรวจที่สถานีอนามัยตำบลหน้าโคก No file Admin    Webmaster 07 มิถุนายน 2560
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยักให้กับประชาชน อายุ 15 - 50 ปี No file Admin    Webmaster 07 มิถุนายน 2560
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 100 คน ในกลุ่มเป้าหมาย No file Admin    Webmaster 07 มิถุนายน 2560
ทั้งหมด 27 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>