• image06

 • image06

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

 • image06

 • image06

  งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิทิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download Admin    Webmaster 29 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาโครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองห้วยจระเข้เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าโคก
Download Admin    Webmaster 11 สิงหาคม 2560
ใบรับซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองห้วยจระเข้เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าโคก
Download Admin    Webmaster 10 สิงหาคม 2560
รายชื่อผู้มาซื้อ รับเอกสารสอบราคาโครงการดาดคอนกรีตคลองส่วน้ำคลองห้วยจระเข้เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าโคก
Download Admin    Webmaster 09 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาโครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองห้วยจระเข้เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าโคก
Download Admin    Webmaster 24 กรกฎาคม 2560
ส่งประกาศเชิญชวนสอบราคา โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลอยห้วยจระเข้เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าโคก
Download Admin    Webmaster 24 กรกฎาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สอบราคาโครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองห้วยจระเข้เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าโคก
Download Admin    Webmaster 24 กรกฎาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง สอบราคาโครงการดาดคลองส่งน้ำคลองห้วยจระเข้เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าโคก
Download Admin    Webmaster 14 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ด้านหน้าศาลากลางหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7
Download Admin    Webmaster 18 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
Download Admin    Webmaster 06 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสมบุญ แพสุวรรณ หมู่ที่ 1
Download Admin    Webmaster 06 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างศาลาเอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
Download Admin    Webmaster 13 พฤษภาคม 2559
โครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง
Download Admin    Webmaster 11 พฤษภาคม 2559
โครงการปั้มน้ำ อบต.หน้าโคก
Download สุชาวดี    พุมมา 27 กรกฎาคม 2558
ประกาศโครงการก่อสร้างลาน
Download สุชาวดี    พุมมา 17 กรกฎาคม 2558
ประกาศโครงการสร้งถนนคอนกรีต อบต.หน้าโคก
Download สุชาวดี    พุมมา 17 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
Download สุชาวดี    พุมมา 14 กรกฎาคม 2558
ทั้งหมด 17 รายการ : 1 หน้า : 1